Voor wie - ZorgLeverancier

U bent ZorgLeverancier
zorgaanbieder, zelfstandige zorgverleners, direct zorg

U bent als ZZP’er werkzaam in de zorg en u bezit alle benodigde papieren om ook als ZZP’er te mogen werken. Via ZorgMatchDirect kunt u uw klantenkring uitbreiden waarbij u zelf controle houdt over uw beschikbare tijd, zowel de zorgtijd als de reistijd. Zodra uw aanmelding door ZorgMatchDirect is goedgekeurd, en administratief is afgewikkeld, wordt u automatisch opgenomen in de database met andere ZorgLeveranciers. U bent daarmee dan ook direct te vinden door ZorgConsumenten.


Voorwaarden
Als ZorgLeverancier blijft u zelfstandig en factureert u direct aan de cliënt. ZorgMatchDirect hanteert de hoogste standaard van zorg aanbieden voor haar ZorgConsument, daarom zult u verschillende documenten moeten overleggen:


 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring) van uw gemeente
 • Bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 • Rechtsbijstandverzekering (RBV)
 • KvK gegevens
 • BIG-registratie
 • Paspoort

Bovenstaande documenten zijn noodzakelijk om de kwaliteit van onze ZorgLeveranciers te waarborgen en leidt tot professionele zorg op maat. Bent u al bent aangesloten bij een beroepsorganisatie die al op bovengenoemde documenten heeft gecontroleerd, dan kan worden volstaan met een bewijs van aansluiting bij die beroepsorganisatie.

ZorgMatchDirect brengt u als ZorgLeverancier direct in contact met de cliënt, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor bemiddeling. Ook treden wij niet op als detacheringsbureau. ZorgMatchDirect brengt enkel de zorgpartijen met elkaar in contact via het zorgportal.


Zodra u door een ZorgConsument bent benaderd maakt u met hem afspraken over welke zorg, waar, wanneer en tegen welke vergoeding wordt geleverd. ZorgMatchDirect is geen partij in deze afspraken en is dus ook niet aansprakelijk voor mogelijk ontstane miscommunicatie tussen u en de ZorgConsument. Wij adviseren u wel om uw afspraken met de ZorgConsument op de genoemde punten (welke zorg, waar, wanneer (duur per keer en aantal zorgmomenten) en de vergoeding) schriftelijk aan hem te bevestigen, zodat de kans op miscommunicatie minimaal is.

Regelmatige controle inschrijfgegevens
ZorgMatchDirect zal regelmatig (minimaal een keer per kwartaal) al uw gegevens controleren om zo te bewaken richting de ZorgConsumenten dat uw inschrijving bij ZorgMatchDirect voor de aangegeven zorgdiensten nog steeds van toepassing zijn. Mocht dit niet meer het geval dan komt uw inschrijving van de zorgdienst die niet meer van toepassing is, te vervallen. Voor de overige zorgdiensten bent u nog wel voor ZorgConsumenten beschikbaar.

Beoordeling dienstverlening door ZorgConsument
De ZorgConsument kan via de ZorgMatchDirectApp na elk zorgmoment een ervaringsreactie achterlaten. De ervaringen worden anoniem aan u beschikbaar gesteld. Mochten de ervaringen over het algemeen gezien een negatief beeld geven van de door u verstrekte diensten, dan kunnen wij besluiten uw inschrijving en de toegang tot de ZorgMatchDirectApp te beëindigen. Alvorens wij hiertoe over gaan zullen wij dit eerst met u bespreken, in het kader van ‘hoor en wederhoor’.

Voordelen voor u als zorgprofessional:
 • 100% flexibiliteit
 • U bepaalt zelf hoe vaak en wanneer u werkt
 • Laagdrempelig toegang tot nieuwe cliënten in uw regio
 • Ondersteuning ondernemerschap in de zorg
 • Aan de vervangingsplicht te voldoen
 • Helder overzicht cliëntenprofielen
 • Zelf uw beschikbaarheid inplannen
Wilt u meer informatie?
Stel uw vraag en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Copyrights ©2019: ZorgMatchDirect         Webdesign: Visual Act