ZorgMatchProfiel
zorgvrager, zorgaanbieder, zorgverlener, zorgplaats

Een universeel concept ontwikkeld om organisatie en ambitie daadwerkelijk te realiseren. Het belangrijkste aspect is, behalve op organisatorisch vlak van management naar werknemers toe, het realiseren van een culturele “mind-shift” op vrijwillige basis naar een nieuwe klimaat.

ZorgMatchProfiel is positieve intentie
De zorg om in verbinding te staan met je omgeving, de synchronisatie met je omgeving, is wat het hart is van ZorgMatchProfiel. ZorgMatchProfiel is er van overtuigd dat zelfverwerkelijking het succes is van deze tijd! De kracht van ‘intentie’ uit zich binnen elke organisatie, of het nu een zorginstelling is of een gemeente. Verdeeldheid binnen een organisatie en/of teams leidt tot een afname van kracht en zelfs tot oplopend ziekteverzuim.

ZorgMatchProfiel gaat op een andere manier te werk: wij introduceren het “Belevingsgerichte onderzoek”. ZorgMatchProfiel gaat daarbij uit van hoe de medewerkers hun organisatie beleven en welke ideeën zij hebben om de organisatie naar een nog hoger plan te brengen.


Visie ZorgMatchProfiel:

Mensen en organisaties staan voortdurend onder druk door de steeds sneller opvolgende cycli van verandering. Dat vraagt om een andere instelling, kennis en vaardigheden om gesynchroniseerd te blijven en prestaties te kunnen leveren. Het nieuwe 'Omdenken'.

Kernpunten;
Mensen en organisaties op het gebied van presteren en persoonlijke instelling, boven zichzelf uit laten stijgen.
• Non conformistisch
• Verantwoordelijk
• Eenvoud

Missie; Het leveren van een bestendige aanpak die onze opdrachtgever en zijn achterban synchroon laten lopen in de huidige maatschappij zodat zij (nog) succesvoller kunnen zijn.

Een tool van ZorgMatchProfiel gericht op het dynamische aspect binnen een organisatie; Willen veranderen én daadwerkelijk veranderen is voor sommigen een grote stap. Individueel of als organisatie.
Ben je zover?
Als je dat niet bent, is mijn vraag: wanneer dan wél?
Om de verandering te ervaren voor de volledige transformatie in de periode die volgt.
Het ‘Omdenken’ is een belangrijke strategie van deze tijd. Die op vrijwillig organisatiebeleid een nieuwe dimensie in gaat in de aanpak en werkwijze. ZorgMatchProfiel houdt zich bezig met de huidige trend en opkomst van de ‘mind shift’ op vrijwillige basis. Cultuur ofwel de werkomgeving kunnen verschillende oorzaken hebben die tot hoge kosten leiden door ziekteverzuim.


LEES VERDER


De belangrijkste voordelen van samenwerking met ZorgMatchDirect/ZorgMatchProfiel:

ZorgMatchProfiel hanteert een mensgerichte aanpak gericht op de beste oplossingen voor onze opdrachtgevers. De trainingen zijn belevingsgericht en innovatief te noemen. De trainingen zijn niet standaard maar maatwerk per werkgever! Hiermee neemt ZorgMatchProfiel voorsprong door innovatieve en creatieve toepassingen in relatie met controversiële en traditionele methoden. Hiermee bevestigen wij uw en onze verwachtingen.

ZorgMatchDirect/ ZorgMatchProfiel Winnovatie.
ZorgMatchProfiel zorgt voor een 360° aanpak in het kader van verzuimnoodzaak en welzijn binnen de organisatie voor haar medewerkers. Dit “Winnovatie”’ hanteren we door het toepassen van de meest moderne middelen en technieken, naast de juiste traditionele. De brug mag niet afstandelijk gemaakt worden omdat IT-techniek efficienter is, daarmee goedkoper, maar zeker wel afstandelijker en abstracter.

ZorgMatchProfiel gaat hierin tijdloos mee met veranderende organisaties, wet- en regelgeving en gaat in op de wensen van de huidige maar ook toekomstige samenleving. Door de mogelijkheden op ICT-vlak biedt ZorgMatchProfiel out-of-the-box-thinking, innovatieve maatwerk en een toekomstgerichte, innovatieve aanpak en Training “on the job”. Het platform loopt hierdoor vooruit op zijn tijd.

Voordelen van ZorgMatchProfiel
  • Non conformistische verbeteraanpak gericht op het hart binnen een organisatie
  • Mind shift op basis van vrijwilligheid
  • Concreet resultaat, aantoonbare efficiency verbetering
  • Ontwikkelt een collectief prestatiegericht verantwoordelijkheidsbesef
  • Motiveert mensen op doelen en gedrag binnen de organisatie
  • Resulteert in hogere zelfverwerkelijking en meer zelfstandigheid
  • Overdraagbaar aan de leiding
  • Belangrijke rol via HRM
  • Centrale rol voor het leiderschapsteam in ‘mind shifting’
Wilt u meer informatie?
Stel uw vraag en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Copyrights ©2019: ZorgMatchDirect         Webdesign: Visual Act