Hoe werkt ZorgMatchDirect?

Aanmelden bij ZorgMatchDirect
De ZorgConsument krijgt via het filteren van zijn behoeften en wensen naar zorg, een overzicht van geschikte ZorgLeveranciers die voldoen aan de gefilterde criteria. Door het nauwkeurige accreditatieproces binnen ZorgMatchDirect, is de ZorgConsument ervan verzekerd dat de geschikte ZorgLeveranciers aan alle eisen voldoen voor de uitvoering van de gevraagde zorgbehoeften.

Vervolgens neemt de ZorgConsument rechtstreeks contact op met een van de gefilterde, geschikte ZorgLeveranciers en samen maken zij een afspraak hoe, wanneer en tegen welke vergoeding de ZorgLeverancier de zorgbehoeften en zorgwensen kan invullen. De verdere contacten en afspraken tussen ZorgConsument en ZorgLeverancier gaan buiten het platform om; ZorgMatchDirect krijgt hiervoor dus ook geen vergoeding, noch van de ZorgConsument noch van de ZorgLeverancier.

Om te voorkomen dat een ZorgLeverancier acquisitie pleegt voor zijn diensten, is er binnen het platform een zogenaamd ‘eenrichtingsverkeer’; de ZorgConsument krijgt wel een overzicht van geschikte kandidaat-ZorgLeveranciers en kan met één van hen of meerdere dan contact opnemen. Andersom kan de ZorgLeverancier alleen maar communiceren met een ZorgConsument als hij daartoe wordt benaderd door die ZorgConsument.
ZorgMatchDirect werkt als volgt:
  • Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar door ZorgConsument en ZorgLeverancier overzichtelijk op te nemen in onze zorgportal. De profielen zijn inzichtelijk na aanmelding voor het gebruik van de ZorgMatchDirect portal.
  • ZorgMatchDirect maakt het mogelijk om vraag en aanbod in de regio aan elkaar te koppelen via uw postcode.
  • Als ZorgConsument bepaalt ú welke ZorgLeverancier wordt ingeschakeld
  • U betaalt slechts voor het gebruik van de ZorgMatchDirect portal. Zolang u betaald heeft u toegang tot de ZorgMatchDirect portal.


aanmelden, zorgportal, match, zorgvrager, ZorgLeveranciers

ZorgMatchDirect - waar ZorgConsument en ZorgLeverancier elkaar vinden.

ZorgMatchDirect
Copyrights ©2019: ZorgMatchDirect         Webdesign: Visual Act