Collectieve diensten

Het online platform biedt diverse mogelijkheden voor flexibele samenwerkingen met zzp'ers.

ZorgMatchDirect bundelt de krachten tussen zorgbehoevenden, zorgprofessionals, gemeenten en collectieve diensten.

Nieuwsgierig?
Bekijk de mogelijkheden op de website www.ZorgMatchDirect.nl.

 • Gemeente

  Persoonsgebonden budget (PGB)
  Met een persoonsgebonden budget (PGB) organiseert u zelf uw zorg. Zo bepaalt u bijvoorbeeld zelf wie uw zorgverlener wordt, welke mate van zorg u behoeft en wanneer u zorg wilt. ZorgMatchDirect wil u helpen om dit proces nog gemakkelijker te maken. Via het online zorgportal kunt u een ZZP’er of zelfstandige zorgprofessional inhuren die de gewenste zorg bij u thuis kan leveren.

  Uw gemeente kan onder bepaalde voorwaarden een persoonsgebonden budget (PGB) aan u verstrekken. Met een PGB kan een zorgbehoeftige (of zijn naaste omgeving) zelf zorgondersteuning kiezen en inhuren.

  Het geld beschikbaar voor een PGB wordt niet automatisch op uw rekening bijgeschreven. Er worden zekere eisen gesteld aan het PGB, zo moet de zorg van goede kwaliteit zijn. Als de zorg aan alle voorwaarden van het PGB voldoet, dan zorgt de Sociale Verzekeringsbank voor de betaling.

  ZorgMatchDirect helpt u als zorgvrager met het vinden van zorg die voldoet aan de voorwaarden van het PGB. Wij hebben bewust gekozen voor zelfstandige zorgprofessionals om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. Elke zorgprofessional in ons netwerk is uitgebreid getoetst met behulp van de volgende documenten: een kopie van inschrijving bij de KvK, een kopie van zijn paspoort, BIG-registratie en een Verklaring omtrent Gedrag (VOG).

  Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
  Gemeenten moeten het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning aan thuiszorg via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), ondersteuning die past bij uw persoonlijke situatie. Dit proces waarbij een zorgvrager aan een zorgverlener wordt gekoppeld, neemt vaak behoorlijk wat tijd in beslag.

  Geen wachttijden

  Met PGB in eigen beheer mag u zelfstandig bepalen welke zorg u behoeft en wie u inhuurt. Via ZorgMatchDirect heeft u als zorgvrager geen wachttijden meer! Wij ondersteunen u in de zoektocht naar de juiste professionele zorg en kunnen dit proces efficiënt en snel invullen.

  Krachten bundelen
  ZorgMatchDirect is een online zorgplaats ter ondersteuning van de gemeente en biedt een wegwijzer voor iedere zorgvrager.

  Wij bieden een alternatief om de gemeente te ondersteunen bij de groeiende zorgvraag van zorgbehoeftigen. Snellere doorstroming van zorgvragers en een hogere reactiesnelheid van zorgaanbieders staat hierbij centraal. Dit maakt de geldstromen eenvoudiger en is tijdbesparend voor alle partijen. ZorgMatchDirect bereikt en ontlast alle zorgpartijen.

 • Zorginstelling

  U mag met een WLZ-indicatie (Wet Langdurige Zorg) voor zorg met verblijf ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt. De voorwaarde is dan wel dat de kwaliteit van de thuiszorg verantwoord is. Het is de taak van uw zorgkantoor om dit te beoordelen.

  Mogelijkheden thuiszorg
  Het zorgkantoor bespreekt met u de mogelijkheden om zorg thuis te krijgen. In plaats van zorg met verblijf in een instelling kunt u kiezen voor:

  - Volledig pakket thuis (VPT). Met een volledig pakket thuis krijg u thuiszorg van één zorgaanbieder. U krijgt alle zorg en ondersteuning waarvoor u een WLZ-indicatie heeft.

  - Modulair pakket thuis (MPT). Met het modulair pakket thuis kunt u ook een deel van de zorg van een zorginstelling krijgen en een deel zelfstandig regelen met uw persoonsgebonden budget (PGB).

  Hoe kunt u een WLZ-indicatie aanvragen?
  U vraagt de WLZ-indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij bepalen of u voldoet aan de voorwaarden binnen de zorgwetgeving. Belangrijk is hierbij dat u altijd toezicht behoeft of dat er 24 uur per dag zorg nabij moet zijn.

  Wat kan ZorgMatchDirect voor u betekenen?
  Met een persoonsgebonden budget (PGB) organiseert u zelf uw zorg en kunt u zelf bepalen wie uw zorgverlener wordt. De zorgverlener wordt geacht deze zorg bij u thuis te kunnen leveren. Ter ondersteuning in uw zoektocht naar de juiste zorgprofessional kunt u met behulp van ZorgMatchDirect een ZZP’er of zelfstandige in de zorg inhuren.

  U sluit zelf een zorgovereenkomst met de zorgverlener af, waarbij het PGB eist dat de geleverde zorg van goede kwaliteit is. De Sociale Verzekeringsbank zorgt ervoor dat de rekening van de zorgaanbieder betaald wordt. U krijgt dus geen geld op eigen rekening gestort.

  ZorgMatchDirect is een online zorgportal wat zorgvragers en zorgprofessionals met elkaar in contact brengt. Wij hebben tot doel om u van de beste thuiszorg te voorzien binnen het netwerk van zorgverleners die zijn aangesloten bij ZorgMatchDirect. Dit zijn zorgprofessionals die u thuis begeleiden, verplegen en kunnen voorzien van zorgadvies.

Wilt u meer informatie?
Stel uw vraag en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.
Copyrights ©2019: ZorgMatchDirect         Webdesign: Visual Act